Mgr. Pavel Štangl

Advokátní kancelář

Cizinecké právo


       Zajistíme veškerou právní pomoc při obstarání krátkodobých i dlouhodobých víz, a také přechodných, dlouhodobých a trvalých pobytů. Poskytujeme také právní zastoupení ve věci řízení o správním vyhoštění. Zastupujeme cizince proti rozhodnutím Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky a Cizinecké policie.
 

Trestní právo


Zajišťujeme právní pomoc v trestním řízení. Poskytujeme obhajobu v přípravném řízení, v řízení před soudem i v případě mimořádných opravných prostředků. Poskytujeme právní pomoc jak obviněným, tak i poškozeným. Pomáháme také s podmíněným propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody.

 

Azylové právo


Poskytujeme právní zastoupení ve věci žádosti o mezinárodní ochranu,  včetně případné žaloby a kasační stížnosti. Zajišťujeme jak azyl, tak i doplňkovou ochranu.
 

Přestupkové právo


Poskytujeme zastupování v řízení o přestupcích a jiných správních deliktech před správními orgány a žaloby ve správním soudnictví.